Seminarium bolońskie „Rola pracodawców w procesie kształcenia studentów”.

01-12-2013

Seminarium organizowane przy współpracy z Politechniką Łódzką i Klubem 500 - Łódź Łódź, 11 grudnia 2013 r. Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego, ul. Żwirki 36 aula, I piętro. Rejestracja do 4 grudnia 2013 r.

Rejestracja poprzez stronę www.ekspercibolonscy.org.pl do wyczerpania limitu miejsc lub do 4 grudnia 2013 r.

Celem seminarium jest:

  • dialog pomiędzy przedstawicielami uczelni i świata pozaakademickiego (przemysłu, biznesu, otoczenia uczelni) podnoszący świadomość obydwu stron co do znaczenia i możliwych form współpracy w celu przygotowania oferty dydaktycznej uczelni rozwijającej kompetencje absolwentów oczekiwane przez przyszłych pracodawców,
  • zaprezentowanie bieżących reform/zmian w europejskim i polskim szkolnictwie  wyższym,
  • przedstawienie wyników badań opisujących oczekiwania pracodawców względem pracowników,
  • przedyskutowanie oczekiwanych i możliwych do realizacji rozwiązań w zakresie praktycznego profilu kształcenia oraz praktyk studenckich.

Seminarium jest adresowane do: 
  • pracodawców, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, którym zależy na odpowiednim kształceniu studentów – przyszłych pracowników firmy,
  • pracowników działów HR,
  • przedstawicieli firm rekrutacyjnych i agencji doradztwa personalnego,
  • przedstawicieli urzędów związanych z rynkiem pracy, w tym z Wojewódzkich Urzędów Pracy,
  • przedstawicieli izb pracodawców, izb gospodarczych, związków pracodawców i przedsiębiorców,
  • pracowników akademickich biur karier i innych pracowników uczelni zainteresowanych tematyką seminarium.
PROGRAM
09:15 – 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10
Powitanie uczestników
prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej
prof. Sławomir Wiak, prorektor ds. edukacji Politechniki Łódzkiej
Sylwester Szymalak, prezes Klubu 500 - Łódź
dr inż. Dorota Piotrowska, ekspertka bolońska, Politechnika Łódzka

10:10 – 11:10
Przemiany w szkolnictwie wyższym w Polsce i Europie wynikające z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji
dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, ekspert boloński, Politechnika Łódzka
Dyskusja

11:10 – 11:30
Przerwa

11:30 – 13:15
Dyskusja panelowa I: Kompetencje pożądane przez pracodawców
prowadzenie i moderacja dyskusji – dr inż. Dorota Piotrowska

Wyniki badań rynku pracy prowadzone w Polsce i Europie
Monika Domańska, ekspertka bolońska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Opinie pracodawców:
Andrzej Moszura, ekspert gospodarczy, były prezes Philips Lighting Poland

Wirginia Gostomczyk-Urbańska, prezes Ides Doradztwo Personalne

Barbara Matyaszek-Szarek, prezes Heuresis, członek zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców

Daniel Marciniak, Prototype International Project Manager, Faurecia Automotive Polska

13:15 – 14:00
Obiad

14:00 – 15:15
Dyskusja panelowa II: Profil praktyczny studiów i praktyki - zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia
prowadzenie i moderacja dyskusji – dr inż. Dorota Piotrowska

Punkt widzenia uczelni: doc. dr inż. Marek Sekieta, Politechnika Łódzka

Punkt widzenia pracodawców:
Agnieszka Jackowska-Durkacz, dyrektor zarządzająca Infosys BPO Poland

Marek Gagis, Supply Chain Manager, Corning Cables System Polska

Monika Rybińska-Gawinowska, kierownik Działu Rozwoju Procesów i Technologii, ABB Polska

15:15 – 15:30
Podsumowanie i zakończenie seminarium
dr inż. Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka, ekspertka bolońska

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In