Cel certyfikacji

Celem głównym Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.
 
Certyfikacja ma za zadanie uznawanie i docenianie wiedzy i kompetencji osób kierujących przedsiębiorstwami i organizacjami oraz wskazywanie im możliwej dalszej drogi rozwoju zawodowego, co jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję Lifelong Learning (LLL).
 
Do celów szczegółowych Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego należą:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku kadr menedżerskich;
  • promocja profesjonalnych menedżerów;
  • opracowanie bazy danych wykwalifikowanych menedżerów, jako źródła obiektywnej informacji dla gospodarki;
  • inspirowanie postaw proaktywnych;
  • kreowanie wizerunku województwa łódzkiego, jako ośrodka gospodarczego z zasobami ludzkimi w postaci osób zdolnych, dobrze wykształconych i przedsiębiorczych.

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In