Etapy certyfikacji

Etapy w X edycji Certyfikacji Menedżerów

 

Etap.0
Zgłoszenie
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Kandydat zgodnie z wymaganiami Regulaminu określa, o jaki poziom certyfikacji aplikuje. 
 
Etap.1
Ocena wiedzy
Etap oceny wiedzy odbywa się na terenie Politechniki Łódzkiej. Kandydaci aplikujący o certyfikat na poziomie podstawowym przystępują do wypełnienia testu jednokrotnego wyboru w wyznaczonym terminie. Kandydaci aplikujący o certyfikat na poziomie operacyjnym rozwiązują 3 mini case study w wyznaczonym terminie. Kandydaci aplikujący o certyfikat na poziomie strategicznym rozwiązują case study w wyznaczonym terminie. Warunkiem udziału w kolejnych etapach Procesu Certyfikacji jest uzyskanie 60% maksymalnej ilości punktów.


Etap.2
Samoocena kompetencji

Etap ten polega na dokonaniu samooceny kompetencji za pośrednictwem arkusza. 
 
Każdą kompetencję można określi używając 3 wartości:
0 – nie posiadam danej kompetencji
1 – częściowo przyswoiłem/am daną kompetencję
2 – w pełni przyswoiłem/am daną kompetencję
 
Ponadto, do każdej kompetencji należy podać opis dokonań potwierdzających jej posiadanie. W opisie należy zawrzeć zdarzenia, zachowania czy udokumentowane osiągnięcia, które uwierzytelniają posiadanie kompetencji. 

Należy także podać swoje trzy mocne i słabe strony w wyznaczonym do tego miejscu w arkuszu.
 
Etap.3
Autoprezentacji wraz z rozmową kompetencyjną z Kapitułą
Kandydaci przygotowują 10-20 minutową prezentację o sobie. Podczas rozmowy z Kapitułą analizie poddana zostaje ścieżka kariery zawodowej Kandydata oraz wcześniejsze formy jego oceny w Procesie. Ponadto kandydat musi odpowiedzieć na pytania problemowe z listy pytań, która udostępniona zostanie po etapie samooceny kompetencji. Łączny czas trwania spotkania z Kapitułą to ok 45-60 minut.
 
Zakończenie procesu
Na zakończenie Procesu Kapituła dokonuje całościowej oceny Kandydata oraz podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu na określonym poziomie w drodze głosowania.

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In