VI edycja

Do VI edycji procesu Certyfikacji Menedżerów w styczniu 2016 roku przystąpiło 25 kandydatów.
 
Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu certyfikatów menedżera 18 osobom, które spełniały warunki formalne i przeszły pozytywnie wszystkie etapy certyfikacji.
 
Wręczenie certyfikatów nastąpiło 21 kwietnia 2016 r. podczas uroczystej Gali w auli Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej im. prof. W. Krysickiego Politechnice Łódzkiej.
 
11 osób otrzymało certyfikat na poziomie podstawowym.
na poziomie operacyjnym.
 


Skład Kapituły w VI edycji Certyfikacji Menedżerów

Andrzej Moszura Klub 500-Łódź Ekspert Gospodarczy
prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki Wydział Organizacji
i Zarządzania PŁ
Dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania PŁ
Paweł Leski Certyfikowany Menedżer poziomu strategicznego - edycja II Dyrektor Operacyjny Hutchinson Poland Sp. z o.o. Automotive Łódź
Maria Golisz Klub 500-Łódź Ekspert Gospodarczy
Wirginia Gostomczyk-Urbańska Klub 500-Łódź Prezes Firmy IDES CONSULTANTS Polska
Zbigniew Kausa Klub 500-Łódź Prezes Zarządu PZG Metgal Sp. z o.o.
Marek Sobieraj Klub 500-Łódź
Prezes Zarządu Lumileds Poland S.A.
dr Anna Stankiewicz-Mróz Wydział Organizacji
i Zarządzania PŁ
Prodziekan 
Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ
doc. dr inż. Marek Sekieta Wydział Organizacji
i Zarządzania PŁ
Pełnomocnik Dziekanu Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ
ds. Współpracy z Gospodarką
     
 
 

Prezydium Kapituły
 
Andrzej Moszura                    - przewodniczący Kapituły
Marek Sekieta                       - z-ca przewodniczącego
Wirginia Gostomczyk-Urbańska - sekretarz 

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In