Idea certyfikacji

Rozwój przedsiębiorstw w globalnym społeczeństwie informacyjnym w coraz większym stopniu będzie się opierać na zasobach wiedzy i dostępie do informacji o najnowszych badaniach naukowych i nowych technologiach, których wykorzystanie zależne jest od wiedzy i umiejętności kadr zarządzających.
 
Wszyscy powinniśmy przyczyniać się do budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz integracji gospodarczej i społecznej Polski z najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej.
 
W trosce o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego podjęto działania mające na celu rozwój kadr menedżerskich poprzez uznawanie i doceniania wiedzy i kompetencji osób kierujących przedsiębiorstwami i  organizacjami oraz wskazywanie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
 
Idea Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego zainicjowana została podczas II Międzynarodowej Konferencji – „Zarządzanie Produkcją” organizowanej w dniach 24-25 września 2009 przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej pod patronatem biznesowym Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź.
Hasłem przewodnim konferencji była „Teoria i Praktyka”.
 
Patronat honorowy nad pierwszą edycją Certyfikacji Menedżerów objęła Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska.
 
Do przygotowania założeń powołano zespół ekspertów z grona członków Klubu 500 oraz pracowników Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej pod przewodnictwem Andrzeja Moszury.

 
Certyfikowanie menedżerów prowadzi grono osób wybranych ze świata biznesu i środowiska akademickiego, mających doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.
 
Podjęte działania mają przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstw naszego regionu w warunkach powszechnej globalizacji z wykorzystaniem najnowszych zasobów wiedzy i informacji przez nowoczesnych i kreatywnych menedżerów.
 
Dzięki temu przedsięwzięciu powstał i będzie nadal rozwijany jest system uznawania efektów uczenia się, będących wynikiem kształcenia się w trybie formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Wielu menedżerów z przedsiębiorstw, którzy bardzo często wiedzę i doświadczenie zdobywali „na gorąco w trakcie pracy”, ma możliwość sprawdzenia i potwierdzenia swojej wiarygodności i kompetencji. Certyfikacja powinna pozwolić także na skróceni procesu rekrutacji i pomoc przełożonym w poznaniu potencjału pracowników oraz wyławianiu największych talentów.
 
Certyfikacja przeprowadzana jest na trzech poziomach: podstawowym, operacyjnym i strategicznym, oraz jest dobrowolna. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z wpisem do „Księgi Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego”.
 
Nad ciągłym doskonaleniem Certyfikacji Menedżerów czuwa powołany przez Dziekana Wydziału Organizacji i 
Zarządzania Politechniki Łódzkiej zespół ekspertów z grona biznesu i nauki. Aktualnie w skład zespołu eksperckiego wchodzą:

  • Wirginia Gostomczyk-Urbańska, prezes IDES  Consultants Polska – Przewodnicząca Zespołu,
  • Marek Sekieta, pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
  • Anna Podkulińska, Dyrektor Regionu mBank S. A.

 
Do przeprowadzenia oceny kandydatów powoływana jest przez Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Certyfikowani Menedżerowie posiadający Certyfikat na poziomie strategicznym.

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In