FUTUREEE

FUTUREEE – Formowanie Umiejętności Tworzenia Unikatowych Rozwiązań Ekonomicznych, Ekologicznych i Etycznych

logo futureee

Celem głównym projektu jest kształtowanie kompetencji przyszłej kadry menedżerskiej poprzez Wolontariat Kompetencji.

Projekt ma w szczególności na celu:

  • inspirowanie studentów i rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów,

  • integracja środowiska akademickiego z menedżerami województwa łódzkiego,

  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym,

  • kształtowanie postawy odpowiedzialnej społecznie,

  • „odkrycie talentów” – przyszłych pracowników.

FUTUREEE to cykl warsztatów, w trakcie których 5-6 osobowe interdyscyplinarne zespoły składające się ze studentów oraz młodych menedżerów będą rozwiązywać case study: rzeczywiste problemy menedżerskie, przed którymi stanęły kiedyś przedsiębiorstwa. Wynik ich pracy będzie konfrontowany z zastosowanym rozwiązaniem i analizowany. Certyfikowani Menedżerowie Województwa Łódzkiego przygotowują case study oraz prowadzą warsztaty.

Projekt skierowany jest do studentów Politechniki Łódzkiej (od 2 roku studiów I stopnia) oraz do młodych menedżerów firm należących do Klubu 500-Łódź, a także młodych Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszeniem Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm Klub 500-Łódź oraz organizację studencką Enactus Politechnika Łódzka.

logo k500 

Pierwszy warsztat odbył się w środę 10 kwietnia 2013 roku i był  prowadzony przez Pana Marka Spiżewskiego właściciela firmy Active BHP, Certyfikowanego Menedżera Województwa Łódzkiego poziomu operacyjnego. Tematyka warsztatu obejmowała zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania w kryzysie oraz zarządzania wizerunkiem. W warsztacie wzięło udział 20 uczestników, w tym 2 menedżerów z firm zrzeszonych w Klubie 500-Łódź, 4 Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego oraz 14 studentów.

Drugi warsztat „Zegar ścienny, ale bez kukułki” miał miejsce 28 maja 2013 i prowadził go Pan Markek Ponczyński, Dyrektora Oddziału Kredyt Bank w Łodzi, Certyfikowany Menedżer Województwa Łódzkiego poziomu strategicznego. Tematyka warsztatu obejmowała zagadnienia dotyczące ryzyk firmy usługowej i etyki biznesu. W warsztacie wzięło udział 13 uczestników.

Trzeci warsztat, który odbył się 26 listopada 2013 nosił tytuł „Expose szefa – rytuał przejścia” i dotyczył trudnego zadania, przed którym staje każdy menedżer –wygłoszenia expose skierowanego do podwładnych. W warsztacie prowadzonym przez Panią Annę Podkulińską, Dyrektor Centrum Usług Finansowych nr 3 MultiBanku S.A w Łodzi, Certyfikowanego Menedżera Województwa Łódzkiego poziomu strategicznego, wzięło udział 15 uczestników, w tym 6 menedżerów.

Patronat nad projektem objął Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Pan profesor dr hab. inż. Ryszard Grądzki.

oizPatronat medialny nad projektem objął portal dlastudenta.pl oraz studenckie Radio Żak.

dlastudentapl-logo radio żak

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In