Analizy Online sponsorem IX Gali Certyfikacji Menedżerów

5-5-2019

Sponsorem tegorocznej Gali Certyfikacji Menedżerów jest Analizy Online S.A..

Opis ze strony Analizy Online:

Spółka Analizy Online została założona w 2000 roku w odpowiedzi na dynamiczny rozwój instytucji wspólnego inwestowania i rosnące zainteresowanie niezależnymi opracowaniami dotyczącymi rynku kapitałowego.

Analizy Online S.A. to wyspecjalizowana, niezależna firma analityczna, która na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego. Spółka dysponuje własną metodologią i narzędziami, umożliwiającymi wszechstronną i obiektywną analizę informacji rynkowych.
Głównym obszarem działalności spółki jest tworzenie i udostępnianie serwisów informacyjnych oraz dostawa danych dla instytucji rynku kapitałowego i związanych z nimi podmiotów. Firma zajmuje się także tworzeniem narzędzi wspierających sprzedaż produktów finansowych oraz umożliwiających monitoring i szczegółową analizę wielu obszarów działalności rynku instytucji wspólnego inwestowania.
Spółka stale poszerza zakres swojej oferty produktowej kierowanej do poszczególnych grup Klientów - od podmiotów współtworzących rynek instytucji wspólnego inwestowania (TFI, PTE, firmy ubezpieczeniowe), przez organizacje funkcjonujące w ich otoczeniu (m. in. dystrybutorzy produktów finansowych, zarządzający aktywami, nadzór), po finalnych odbiorców produktów inwestycyjnych.

Ponad 16-letnie doświadczenie, pozycja lidera na rynku analiz produktów finansowych oraz plany związane z dalszym intensywnym rozwojem spółki, skłoniły dotychczasowych akcjonariuszy do podjęcia decyzji o pozyskaniu kapitału na rozwój w ramach oferty private placement. Oferta ta zakończyła się pełnym sukcesem dzięki czemu spółka od 5 października  2010 r. jest notowana na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prezesem Zarządu jest Michał Duniec.

https://www.analizyonline.com/

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In