Etap 2. zakończony

23-11-2014

Etap 2. - Samoocena kompetencji został zakończony. Kolejnym etapem jest autoprezentacji wraz z rozmową kompetencyjną z Kapitułą.

Podczas rozmowy z Kapitułą analizie poddana zostanie ścieżka kariery zawodowej Kandydata oraz wcześniejsze formy jego oceny w Procesie.

Czas spotkania to około 45 minut. Należy przybyć 15 minut przez umówioną godzina.
1.       Na początku kandydat przedstawia 15 minutową autoprezentację multimedialną.
2.       Następnie Kapituła zadaje 2 pytania z listy pytań, która udostępniona została mailowo po etapie samooceny kompetencji.  Odpowiedź na zadane pytania nie może przekroczyć 5 minut.
3.       Pozostałe 25 minut przeznaczone jest na pytania od członków Kapituły dotyczące autoprezentacji, samooceny kompetencji oraz mocnych i słabych stron.
 
Rozmowy kompetencyjne odbędą sie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na ulicy Piotrkowskiej 266 w sali oz 24 w budynku D1 (piętro I).
 
Do dyspozycji kandydatów będzie laptop oraz rzutnik. Można również korzystać z własnego komputera. 

Organizatorzy

klub500 OIZ

Patronat

Politechnika Łódzka Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny

Dziennik Łódzki TVP Łódź Radio Łódź Life In